INTRODUKTION

Detta är vår integritetspolicy. Den berättar hur vi samlar in och bearbetar data som mottagits från dig på vår webbplats. Vänligen läs följande noggrant för att förstå våra åsikter och rutiner angående dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem.

VILKA ÄR VI?

Kangos FVO är ett ideell förening som driver fiske och fiskevård inom byn Kangos fiskevatten. Vår webbplatsadress är www.destinationkangos.com. Dataskyddsansvarig är Kristian Stridsman och föreningen kan kontaktas via kristian.stridsman@gmail.com

VAD VI KAN KOMMA ATT SAMLA IN

Vi kan samla in och bearbeta följande data om dig:

- En registrering av all korrespondens mellan oss.
- Detaljer om dina besök på vår webbplats och de resurser du använder. Information om din dator (t.ex. din IP-adress, webbläsare, operativsystem etc.) för systemadministration, säkerhets- och bedrägeribekämpningsändamål

Under GDPR kommer vi att se till att dina personuppgifter behandlas lagligt, rättvist och öppet utan att påverka dina rättigheter negativt. Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter om minst en av följande grunder gäller:

- Du har gett samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål;
- Bearbetning är nödvändig för att utföra ett kontrakt som du till är en part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan du tecknar ett avtal;
- Behandling är nödvändig för att följa en juridisk skyldighet som vi är föremål för;
- Behandling är nödvändig för att skydda dig eller av vitala intressen en annan fysisk person;
- Bearbetning är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller för utövandet av en officiell myndighet som tilldelas den registeransvarige;
- Och / eller bearbetning är nödvändig för de legitima intressen som vi eller en tredje part följer, utom när sådana intressen åsidosätts av den registrerares grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter, särskilt där personen i fråga är ett barn.

COOKIES

Vi använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla funktioner för sociala medier och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier, reklam- och analyspartner som kan kombinera den med annan information som du har gett dem eller som de har samlat in från din användning av våra tjänster. Du samtycker till våra cookies om du fortsätter att använda vår webbplats.

ÖVERSIKT COOKIES

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att effektivisera användarens upplevelse. Lagen säger att vi kan lagra kakor på din enhet om de är absolut nödvändiga för driften av denna webbplats. För alla andra typer av cookies behöver vi ditt tillstånd. Denna webbplats använder olika typer av kakor. Vissa cookies placeras av tredje parts tjänster som visas på våra sidor. Du kan när som helst ändra eller dra tillbaka ditt samtycke från kakadeklarationen på vår webbplats.

NÖDVÄNDIGA COOKIES

Nödvändiga cookies hjälper till att göra en webbplats användbar genom att aktivera grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa kakor.

PREFERENsCOOKIES

Med preferenscookies kan en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen uppträder eller ser ut, som ditt språk eller det område du är i.

STATISTIKCOOKIES

Statistikcookies hjälper webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla in och rapportera information anonymt.

COOKIES för marknadsföring

Marknadsföringskakor används för att spåra besökare på olika webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.

Oklassificerade COOKIES

Oklassificerade cookies är cookies som vi håller på att klassificera tillsammans med leverantörerna av enskilda cookies..

Hur använder vi det vi samlar in?

Vi använder information om dig för att:

- Presentera webbplatsinnehåll effektivt för dig.
- Ge information, produkter och tjänster som du begär, eller (med ditt samtycke) som vi tror kan intressera dig.
- Utför våra kontrakt med dig.
- Tillåt att du använder våra interaktiva tjänster om du vill.
- Berätta för dig om våra avgifter.
- Berätta om andra varor och tjänster som kan intressera dig.

Om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter av någon av de skäl som anges ovan, kan du meddela oss när som helst genom att kontakta dataskyddsansvarig: Kristian Stridsman. Kontakt sker via kristian.stridsman@gmail.com, så tar vi bort dina data från våra system. Du erkänner dock att detta kommer att begränsa vår förmåga att tillhandahålla bästa möjliga produkter och tjänster till dig. I vissa fall kan insamlingen av personuppgifter vara ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, och vi kommer att vara begränsade i de produkter och tjänster vi kan tillhandahålla dig om du inte tillhandahåller dina personuppgifter i dessa fall.

Var vi lagrar data

Vi kan komma att överföra dina insamlade uppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi kommer att vidta åtgärder för att säkerställa adekvat skydd för att säkerställa säkerheten för din information.

DATAlagring

Vi förvarar bara dina personuppgifter så länge vi behöver för att använda dem som beskrivs ovan och/eller så länge vi har ditt tillstånd att behålla dem. Under alla omständigheter kommer vi att göra en årlig granskning för att kontrollera om vi behöver förvara dina personuppgifter. Dina personuppgifter raderas om vi inte längre behöver dessa.

Din INFORMATION

Vi får avslöja din information i följande fall:

- Vi kan lämna ut den om vi har en laglig skyldighet att göra det, eller för att skydda andras egendom, säkerhet eller rättigheter.
- Vi kan utbyta information med andra för att skydda oss mot bedrägerisker.

Där någon av dina uppgifter krävs för ett sådant syfte, kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina uppgifter hanteras säkert och i enlighet med dina rättigheter, våra skyldigheter och skyldigheterna för tredje part under GDPR och lagen.

dina rättigheter

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss när som helst genom att kontakta dataskyddsansvarig: Kristian Stridsman via kristian.stridsman@gmail.com

Under GDPR har du rätt att:

- Begära tillgång till, radera av eller korrigering av dina personuppgifter som vi innehar utan kostnad för dig;
- Begär en kopia av dina personuppgifter i ett bärbart format (och eventuellt kan du be oss att överföra dem direkt till en annan datakontrollant);
- Informeras om vilken databehandling som äger rum;
- Att invända mot behandling av dina personuppgifter; och klaga till en tillsynsmyndighet.

Du har också rättigheter med avseende på automatiserat beslutsfattande och profilering, men vi utför inga sådana åtgärder.

Länkar

Observera att våra villkor och vår policy inte kommer att gälla för andra webbplatser som du kommer till via en länk från vår webbplats. Vi har ingen kontroll över hur dina uppgifter samlas in, lagras eller används av andra webbplatser och vi rekommenderar att du kontrollerar sekretesspolicyn för sådana webbplatser innan du tillhandahåller någon information till dem.

förändringar

Vi kan ibland komma att behöva uppdatera denna policy. Vi kommer att uppdatera denna sida med ändringarna och revisionsdatum. I vissa fall måste vi maila dig direkt för att meddela dig om ändringar.

Frågor och önskemål

Om ni har frågor, kommentarer eller klagomål om detta integritetsmeddelande eller några av de förfaranden som anges i det, vänligen kontakta: företagets dataskyddsansvarig: Kristian Stridsman via kristian.stridsman@gmail.com. Du har också rätt att ta upp frågor med Information Commissioner Office på 0303 123 1113 eller på https://ico.org.uk/concerns/,eller någon annan relevant tillsynsmyndighet om dina personuppgifter behandlas utanför Storbritannien, om du tycker att dina dataskyddsrättigheter inte efterlevs.